Nieruchomości


Obsługa nieruchomości w zakresie:

  • Analizy potencjału inwestycyjnego działki

 

  • Weryfikacji zagrożeń//zysków związanych z nabyciem/zbyciem

 

  • Potencjalne podnoszenie wartości nieruchomości

 

  • Pośrednictwa i obrotu nieruchomości