Nieruchomości


Obsługa nieruchomości w zakresie:

  • Analizy potencjału inwestycyjnego działki
  • Weryfikacji zagrożeń/zysków związanych z nabyciem/zbyciem
  • Potencjalne podnoszenie wartości nieruchomości
  • Pośrednictwa i obrotu nieruchomości